نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه هرسین: فرمانده سپاه ناحیه هرسین گفت: اسلام حجاب رامایه کسب درجات عالی اخلاقی اجتماعی زن می داند که درسایه این امر می تواند به رشد اخلاقی ومعنوی نیز برسد. 04/23/1399 - 10:08
اشتراک در هفته حجاب، سپاه، هرسین، دیوانگاه