نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه هرسین : امام جمعه هرسین با اشاره به اقدام زشت نشریه فرانسوی در اهانت به ساحت مفدس پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) گفت: شعارهای نخ نمای مجامع غربی در زمینه احترام به عقاید برای چندمین بار به اثبات رسیده است. 06/20/1399 - 11:33
اشتراک در توهین به اسلام، شارلی ابدو، امام جمعه، محکومیت، هرسین، دیوانگاه