نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه هرسین : امام جمعه هرسین در خصوص اعمال آخر ماه صفر گفت: موضوعی که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده و البته در برخی مردم هم رخنه پیدا کرده است بحث دق الباب کردن در پایان ماه سفر است که چنین چیزی اصلاً منبع روایی ندارد. 07/26/1399 - 08:43
اشتراک در پایان ماه صفر، دق الباب، خرافه، امام جمعه، هرسین، دیوانگاه