نمایش 1 - 1 از 1
‍ سرپرست فرمانداری شهرستان هرسین : سرپرست فرمانداری هرسین از ساماندهی دست فروشان سطح شهر در راستای درخواست های مکرر و گسترده شهروندان خبر داد. 07/28/1399 - 09:40
اشتراک در سرپرست فرمانداری، ساماندهی، دستفروشان، هرسین، دیوانگاه