نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره محیط زیست هرسین در گفتگو با دیوانگاه: رئیس ادره محیط زیست شهرستان هرسین از اطفاء حریق در منطقه حفاظت شده بیستون پس از 24ساعت تلاش خبر داد. 07/28/1399 - 22:06
اشتراک در آتش سوزی، منطقه حفاظت شده بیستون، هرسین، دیوانگاه