نمایش 1 - 1 از 1
به مناسبت هفته نیروی انتظامی صورت گرفت/ به مناسبت هفته نیروی انتظامی با خانواده های شهدا و ایثارگران نیروی انتظامی در شهرستان هرسین دیدار صورت گرفت. 07/30/1399 - 17:46
اشتراک در هفته نیروی انتظامی، دیدار، خانواده شهدا، هرسین، دیوانگاه