نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست جهاد کشاورزی هرسین از اجرای طرح بیمه وهویت گذاری دام ها بمنظور جبران خسارت ومقابله با قاچاق خبر داد. 08/04/1399 - 08:49
اشتراک در بیمه، هویت گذاری، دام، جهاد کشاورزی، هرسین، دیوانگاه