نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره منابع طبیعی هرسین در گفتگو با دیوانگاه : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین گفت: در خصوص سیل روستای کهریز مطالعاتی صورت گرفت و به استان ارسال شد و 1850متر احداث کانال برای جلوگیری از سیلاب های احتمالی در آن مناطق در نظر گرفته شد که در صورت تخصیص اعتبار کار اجرایی آن آغاز شود. 08/17/1399 - 19:42
اشتراک در منابع طبیعی، سیل، کانال، روستای کهریز، دیوانگاه، هرسین،