نمایش 1 - 1 از 1
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هرسین : رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرسین در خصوص وضعیت اشتغال شهرستان گفت: متاسفانه برخی از دستگاه ها اشتغال ایجاد شده را در سامانه ثبت نکرده اند. 08/18/1399 - 14:38
اشتراک در اشتغال، اداره کار، هرسین، عقب ماندگی، دیوانگاه