نمایش 1 - 1 از 1
رئیس آموزش و پرورش هرسین : رئیس آموزش و پرورش هرسین در خصوص وضعیت آموزش از طریق برنامه شاد در هرسین گفت: حدود 86درصد دانش آموزان در هرسین از برنامه آموزشی شاد استفاده می کنند 08/19/1399 - 20:51
اشتراک در برنامه شاد، کمبود کتاب، هنرستان، هرسین، دیوانگاه