نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار هرسین در گفتگو با دیوانگاه: فرماندار هرسین گفت: درخواست عشایر منطقه این بود که پیگیری شود چرا با وجود اینکه برخورد فیزیکی با آنها شده است در استان خوزستان هیچگونه پیگیری از سوی استاندار خوزستان صورت نگرفته و با متخلفان برخورد نشده است. 08/20/1399 - 18:54
اشتراک در پیگیری، عشایر، نماینده، هرسین، دیوانگاه،