نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین : رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا در شهرستان گفت: روند کاهشی در این دو هفته چه در بیماران بستری و چه در بیماران سرپایی محسوس بوده است و این روند نزولی رضایت بخش بوده است به شرط اینکه این روال ادامه پیدا کند 08/21/1399 - 17:16
اشتراک در شبکه بهداشت،  کرونا، محدودیت، پنهان کردن، هرسین، دیوانگاه