نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار هرسین در گفتگو با دیوانگاه: فرماندار هرسین گفت: طبق برآوردها رعایت مردم از 45درصد به 75درصد رسیده است و قطعاً منتظر تاثیر این محدودیت های قبلی در روزهای آینده هستیم. 08/22/1399 - 19:36
اشتراک در استفاده ماسک، هرسین، شبکه بهداشت، کرونا، دیوانگاه