نمایش 1 - 1 از 1
پیگیری دیوانگاه// با پیگیری فرماندار هرسین و مساعدت مدیر عامل فراوردهای نفتی استان کرمانشاه 55هزار لیتر سوخت جهت توزیع در بین عشایر کوچرو به هرسین اختصاص یافت. 08/22/1399 - 22:27
اشتراک در پیگیری، سوخت، عشایر، کوچرو، هرسین، دیوانگاه