نمایش 1 - 1 از 1
هشدار به مسئولین// شهر هرسین در برابر سیل های احتمالی دفاعی ندارد و سرازیر شدن چندین هزار تن گل و لای در بارندگی و سیل اخیر که در یک و نیم ساعته صورت گرفت نشان داد که به سایر مشکلات هرسین هم باید مشکل سیل بنده های مقغود با مدفون شده را اضافه کرد. 08/23/1399 - 20:00
اشتراک در خسارت سیل، اقدام پیشگیرانه، هرسین، دیوانگاه