نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه هرسین : امام جمعه هرسین در خطبه های مجازی این هفته گفت: انتخابات آمریکا بیش از آنکه نشان دهنده شکست ترامپ باشد نشان دهنده شکست راهبردی آمریکاست. 08/23/1399 - 19:41
اشتراک در خطبه مجازی، انتخابات آمریکا، هرسین، دیوانگاه