نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه از اجرای تعمیرات و بازسازی برخی از قسمت های مسجد امیرالمومنین(ع) هرسین خبر داد. 08/26/1399 - 18:48
اشتراک در طرح کرامت، بسیج سازندگی، بازسازی مسجد، هرسین، دیوانگاه