نمایش 1 - 1 از 1
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان هرسین تشکیل جلسه داد/ با حضور فرماندار، امام جمعه، دادستان و سایر مسئولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان هرسین برگزار شد. 08/27/1399 - 14:15
اشتراک در مجدودیت ترافیک، کرونا، شورای ترافیک، هرسین، دیوانگاه