نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامی هرسین گفت: عاملین شرارت های سریالی در شهرک قدس تهران توسط پلیس شهرستان هرسین دستگیر شدند. 08/28/1399 - 09:21
اشتراک در دستگیری شرور، شهرک قدس،انتظامی،  هرسین، دیوانگاه