نمایش 1 - 1 از 1
هشتمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان هرسین با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار، بانک های عامل و سایر مسئولین برگزار شد. 08/29/1399 - 20:28
اشتراک در جلسه اشتغال، تسهیلات کرونا، هرسین، دیوانگاه