نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسین در گفتگو با دیوانگاه: رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسین گفت: هزینه آزاد سی تی اسکن در بیمارستان شهدای هرسین از هزینه دولتی در سایر مناطق کمتر است. 08/30/1399 - 09:52
اشتراک در سی تی اسکن، تست کرونا، بیمه سلامت، تامین اجتماعی، هرسین، دیوانگاه