نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار شهرستان هرسین در جلسه ستاد ‌مقابله با کرونا از اجرای طرح ممنوعیت و محدودیت تردد طی دو هفته آینده در این شهرستان و نیز تعطیلی تمامی صنوف گروه های ۲ ، ۳ و ۴ از اول آذر خبر داد 08/30/1399 - 23:51
اشتراک در ستاد کرونا، محدودیت سراسری، تردد، هرسین، دیوانگاه