نمایش 1 - 1 از 1
با حضور رئیس آموزش و پرورش ، مسئول بسیج دانش آموزی مراسم پخش زنده زنگ آغاز هفته بسیج در برنامه شاد در هرسین نواخته شد. 09/01/1399 - 15:19
اشتراک در زنگ ، هفته بسیج، شاد، کرونا، هرسین، دیوانگاه