نمایش 1 - 3 از 3
صبح امروز با حضور فرمانده سپاه ناحیه و رییس آموزش و پرورش هرسین تعداد ۱۹۰نفر از دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند 11/16/1396 - 12:36
فرمانده سپاه ناحیه هرسین خبر داد : فرمانده سپاه ناحیه هرسین از اعزام 300نفر از دانش آموزان شهرستان به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد. 08/02/1396 - 15:17
صبح امروزبا حضور فرمانده سپاه ناحیه و ریاست آموزش و پرورش شهرستان مراسم اعزام 200نفر از دانش آموزان شهرستان هرسین به مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد 11/19/1394 - 12:47
اشتراک در اعزام، راهیان نور، هرسین، دیوانگاه