پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه

اخبار هرسین

کلیه ی امکانات شهرستان هرسین به منظور انجام واکسیناسیون عمومی بسیج میشوند

کلیه ی امکانات شهرستان هرسین به منظور انجام واکسیناسیون عمومی بسیج میشوند

مسئولیت پذیری بجای درس خواندن

مسئولیت پذیری بجای درس خواندن

گرمای هوا و عدم بارش ضریب خطر آتش سوزی در مراتع و اراضی کشاورزی را افزایش داده است

گرمای هوا و عدم بارش ضریب خطر آتش سوزی در مراتع و اراضی کشاورزی را افزایش داده است

کشت دوم در شهرستان هرسین ممنوع شد

کشت دوم در شهرستان هرسین ممنوع شد

ممنوعیت کاشت برنج در شهرستان هرسین

ممنوعیت کاشت برنج در شهرستان هرسین

معلمان و آموزگاران برتر هرسین تجلیل شدند

معلمان و آموزگاران برتر هرسین تجلیل شدند

زنگ سپاس از معلم در آموزش و پرورش هرسین  نواخته شد

زنگ سپاس از معلم در آموزش و پرورش هرسین نواخته شد

اوقات شرعی هرسین

دیوانگاه در شبکه های اجتماعی