گفتگو

بخش‌نامه رسمی برای حذف ارز مرجع دریافت نکرده‌ایم/ هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی بوجود نمی‌آید

بخش‌نامه رسمی برای حذف ارز مرجع دریافت نکرده‌ایم/ هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی بوجود نمی‌آید

19:28 - 1392/04/10