لطیف ترین و مهربان ترین موجود عالم ... مادر

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 15883|08:39 - 1394/01/20
نسخه چاپی
لطیف ترین و مهربان ترین موجود عالم ... مادر
مادر ای مهربان من ای کاش می توانستم دستان نوازشگرت را آن زمان درک می کردم.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،سلام برتوای آینه ی تمام نمای گذشت و صبر ،سلام بر تو ای پایدارترین لطف ومهربانی ،سلام برتو که همه تو رامی ستایند،آسما نیان وزمینیان.
 مادر ای مهربان من ،ای مونس زیبای زندگی ام ،با من حرف بزن با من که شکسته ترازواژه های شکسته ام ،ای صداقت بی انتهای عشق زیبای من یادت هست آن روزکه در کنارم نشستی وبرایم از صداقت گل های باغچه گفتی وگفتی که بهار یعنی به آفتاب ایمان آوردن وبا نسیم تازه شدن وبا نوای باران درآمیختن ومن اینک بهاررا درفصل فصل زخم های تومی بینم گل خوشبوی من نمی دانم مهر تو را دستان پینه بسته ی کدام باغبان در باغچه ی قلبم کاشت که هنوز طراوتش عطر پونه های عاشق را در فضای ساکت وخاموش اندیشه ام می پراکند بامن حرف بزن ،
ای همدم من ای کاش نقاش چیره دستی بودم وتورا تا جاوید به زیبا ترین تابلوها نقش می دادم ای کاش نوازنده ای بودم وتورا درمیان لولوی دل انگیز شاعرانه ترین آهنگ ها جای می دادم ،ای کاش می توانستم دستان نوازشگرت را آن زمان درک می کردم وای کاش می توانستم بنگارمت مادر
مادر ای آنکه با وجود توجهان را شناختم وبا نیروی همیشگی عشق تو با خودم آشنا شدم یادم نمی آید امابه من گفته اند که طفلی نا چیز ونا توان بودم که قدرت فهمیدن ودرک کردن نداشتم ولی ای مادر درانتهای ذهنم دامان گرم تو آرامشم رابیاد دارم وهمواره حسرت گرمی آن بر جانم ریشه دوانده و مرا عاشق توکرده است ورشته های مهرت درقبلم رسوخ کرده است  
مادر ای آنکه تو را خدا ستود وبهشت را زیر پاهایت روان کرد وبه توهدیه ی مهروعطوفتی ارزانی داد که تمام عالم را مبهوت مهرت گردانیده است مادر با تمام وجودم دوستت دارم وبا بلندترین احساس می ستایمت وتورا تا انتهای بودن قدردانم وبا زبانی که گویا یش کرده ای می گویم مادرم دوستت دارم .
 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد