پیک چهارم کرونا در هرسین شتاب بیشتری دارد

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 30558|15:02 - 1400/01/18
نسخه چاپی
پیک چهارم کرونا  در هرسین شتاب بیشتری دارد
رئیس شیکه یهداشت و درمان هرسین در خصوص ورود شهرستان به پیک چهارم کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

دکتر حمزه ای رئیس شیکه یهداشت و درمان هرسین در گفتگو با دیوانگاه در خصوص ورود شهرستان به پیک چهارم کرونا توضیحاتی ارائه کرد..