اجرای طرح حمایت از دانش آموزان بازمانده از تجصیل در هرسین / واریز اولین کمک هزینه به جساب 600دانش آموز

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 30565|13:20 - 1400/01/23
نسخه چاپی
اجرای طرح حمایت از دانش آموزان بازمانده از تجصیل در هرسین / واریز اولین کمک هزینه به جساب 600دانش آموز
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرسین گفت: کمک هزینه دانش آموزان بازمانده از تجصیل به جساب 600 نفر واریز شد.

اصغر شهبازی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرسین در گفتگوی اختصاصی با دیوانگاه اظهار داشت:  طرح حمایت از دانش آموزان بازمانده از تجصیل در شهرستان هرسین با حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراحل عملیاتی خود می گذراند.

 

وی افزود:  از طرف یونیسف چهار شهرستان در کشور(از جمله شهرستان هرسین) به عنوان پایلوت اجرای این طرح در نظر گرفته شده اند، که برای دانش آموزانی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز مانده اند و یا در ضمن تحصیل با مشکلات مالی مواجه شده اند و درآمد کافی برای ادامه تحصیل نداشته اند زمینه ادامه تحصیل را فراهم نمایند

 

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرسین خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح در شهرستان هرسین ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی وآموزش و پرورش، کمیته امداد، بهزیستی و فنی و حرفه ای در شناسایی این افراد مشارکت دارند.

 

شهبازی در ادامه اظهار داشت:  مرحله اول اجرای این طرح در قالب کمک های نقدی در اسفند ماه 1399به تعداد 600نفر از دانش آموزان جامعه هدف پرداخت شد که هزینه پرداخت شده به هر دانش آموز 500هزار تومان می باشد.

 

وی افزود: در حال حاضر و به صورت هفتگی جلساتی با حضور ادارات عضو در راستای شناسایی افراد جامعه هدف برگزارکه امیدواریم با اجرای درست این طرح شاهد کاهش دانش آموزان بازمانده از تحصیل باشیم.