پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:59 - 1394/05/19
یادداشت/

آیا خشونت راه حل مشکلات اجتماعی است؟

«به بهانه وقوع نزاع دسته جمعی در روستای صوفیوند»

یادداشت :نزاع دسته جمعی از جمله آسیب های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد.

 امروزه افراد در مقابل کوچک ترين رفتارها نظير «بوق زدن » « سر صف ايستادن» ، «تاکسي سوار شدن » و ... زود عصباني مي شوند و رفتارهاي خشن از خود بروز مي دهند و منجر به درگيري و نزاع با ديگران می شود.

متأسفانه برخي از آن ها همچون حادثه روستای صوفیوند، در نهايت به قتل منجر می شود که دلايل اقتصادي، اجتماعي و اختلافات قومیتی در بروز اين رفتارهاي خشونت آميز بسيار تاثيرگذار است.

برخی از جامعه شناسان معتقدند: «عوامل متعددي در اين زمينه وجود دارد؛ جامعه دچار يک نوع بيماري فرهنگي و ناهنجاري است که در واقع هيچ گذشت و مصالحه اي بين مردم صورت نمي گيرد و مردم نسبت به هم گذشت ندارند».

اين نابهنجاري نه تنها از جانب مردم که از جانب سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي دولتي هم به مردم سرايت مي كند. مسئولان در مراجعه اربا ب رجوع رفتار مناسبي ندارند، راننده تاکسي و اتوبوس با مسافران مشکل دارند، رئيس با مرئوس نمي سازد، تنگناهاي اقتصادي، تورم، گراني، بيکاري و نابساماني اقتصادي خانواده ها همه اينها دست به دست هم مي دهند تا پرخاشگري و خشونت در جامعه زياد شود که متأسفانه اين اتفاق در چند سال اخير افزایش یافته است"

روحيه فردگرايي، تضعيف باورها و اعتقادات ديني و مذهبي، افزايش روحيه سودگرايي و منفعت طلبي در جامعه، افزايش مشکلات اقتصادي، عدم آموزش مهارت هاي زندگي در زمينه مديريت خشم و خويشتن داري، کم توجهي به مشکلات مردم، عدم رعايت حقوق ديگران، عدم آشنايي با حقوق شهروندي و ... از دلايل و عواملي است که آستانه تحمل مردم را در جامعه کاهش داده است.

 آنچه که در مورد شهرستان هرسین و انواع منازعات جمعی در این شهرستان می توان باید گفت (مخصوصا رویداد روستای صوفیوند در چند روز گذشته)، به نظر می رسد که بین متغیر هایی همچون اختلافات ملکی، خانوادگی ، عدم اعتماد به مراجع قانونی و بخصوص عوامل فرهنگی – تاریخی و گرایش به نزاع دسته جمعی در شهرستان هرسین رابطه معناداری  وجود دارد.

 با این وجود فرهنگ اسلامي حاوی احاديث و روايات فراواني همچون دعوت به رعايت صبر، خويشتن داري، حلم و بردباري و پرهيز از خشم دارند که توجه و عمل به آن ها در زندگي فردي و اجتماعي و سرلوحه قرار دادن آن ها در زندگي مي تواند در کاهش درگيري ها و نزاع ها و افزايش آستانه تحمل مردم موثر باشد.

یادداشت: مسلم طاهری