پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه08:16 - 1394/05/29
یادداشت:

ما اجازه نمی دهیم

بیانات رهبر معظم انقلاب در حقیقت بازخوانی استراتژی ملی نظام و انقلاب از منظر فن و علم توسعه و کاربرد سیاست ها در عرصه داخلی و منطقه ای و بین المللی به صورت همزمان می باشد .

به گزارش خبرنگار دیوانگاه/یادداشت// بیانات رهبر معظم انقلاب در حقیقت بازخوانی استراتژی ملی نظام و انقلاب از منظر فن و علم توسعه و کاربرد سیاست ها در عرصه داخلی و منطقه ای و بین المللی به صورت همزمان می باشد که پس از برجام در جهت تقابل به سیاست های استعماری امریکا و ایادی مزدورش به جا و به موقع به عنوان نقشه راه همه خودی ها و دلسوزان نظام اسلامی و حتی مسلمانان جهان را مطرح نمودند و ترفند و کید شیطان بزرگ را مبنی بر القاء تسلیم جمهوری اسلامی و ایجاد یأس و ناامیدی در میان حق طلبان و جبهه مقاومت و تفرقه افکنی میان دولت ها و ملت های مسلمان را نقش بر آب نمودند

و بار دیگر اهمیت و نقش و جایگاه ولایت فقیه را در هدایت و راهبری جامعه و نیل به اهداف متعالی دین مبین اسلام به همه نشان داد و به قول معروف معظم له پس از انتخاب معبر و راهکار برتر تدبیر و تصمیم خود را به اعلام و اتمام حجت نمودند که باید در مقابل دشمنی که از هر سوی ممکن است به ما حمله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی نماید باید هوشیار بود و با سلاح وحدت و برادری از مواضع به حق پدافند دورادور نمود و همه معابر دشمن را مسدود کرد و فریب حرکات تاکتیکی او را نخورد و به لبخندش دل خوش نکرد زیرا دشمن هر که و هر چه باشد دشمن است.

امروز و در این برهه حساس از زمان ما اجازه نفوذ به امریکا و استکبار را نمی دهیم برای اینکه سالهاست چوب مجوزهای داده شده قبلی توسط افرادی را می خوریم که دل به لبخند دشمن خوش کرده بودند.

اجازه نمی دهیم برای اینکه بهترین فرزندان خود را فدای ممانعت از نفوذ و تجاوزات همه جانبه او کرده ایم و عزت و شرف ما در گرو عدم اجازه به دشمن حیله گر و مکاری است که پس از مأیوس شدن از همه ابزار ها برای نابودی انقلاب و کشورمان ترفند نفوذ را برگزیده است،

اجازه نمی دهیم برای اینکه عاقل مسلمان، مومن، زیرک و انقلابی هستیم و به خاطر اینکه دشمن قابل اعتماد نمی باشد و آزموده را آزمودن خطاست، خطایی استراتژیک نافی مصلحت و منافع ملی غیر قابل جبران است.

و در آخر اجازه نمی دهیم برای اینکه مطیع رهبریم و با ولایت زنده ایم و تا زنده ایم رزمنده ایم.

یادداشت :فتح الله حیدری