پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه12:15 - 1394/08/11
یادداشت/

زمزمه های استیضاح یک شهردار

مدتی است که زمزمه هایی مبنی بر طرح استیضاح شهردار هرسین از سوی برخی اعضای شورای شهر شهرستان مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه،//یادداشت//شورای شهر هرسین حدود دوسال و نیم  پیش با تشکیل اولین جلسه و انتخاب ریاست شورا کار خود را آغاز کرد، مردم پس از این انتخاب منتظربودند تا ببیند این منتخبین برای سامان دادن به وضعیت شهرستان و انتخاب شهردارچه می کنند چرا که قطعا انتخاب درست شهردار می توانست در ارائه خدمات درست به شهروندان و رفع مشکلات شهر بسیار موثرباشد.


اما انتخاب شهردار همان وآغاز اختلافات میان اعضای شورا همان،و این کش و قوس ها حدود شش ماه شهرستان هرسین را بدون شهردار کرد.


حال پس از گذشت این مدت و انتخاب شهردار اختلافات همچنان باقی است و کسی نمی تواند بگوید به طور قطع حق با موفقین شهردار است یا مخالفین آن

در این بین مدتی است که زمزمه هایی مبنی بر طرح استیضاح شهردار هرسین از سوی برخی اعضای شورای شهر شهرستان شنیده می شود اما این مطلب که آیا شهردار بعدی می تواند مشکلات موجود را حل کند سوالی است که هنوز خود اعضای شورا برای آن جوابی ندارند.

 

پرواضح است که شهرداری هرسین در بدو ورود با بدهی حدود 3میلیاردی روبه رو بود و اکنون بعد از گذشت این مدت به نظر می رسد این بدهی پرداخت شده ولی از طرفی هم نمی توان مشکلات زاید الوصف شهرستان و بازی تکراری اختلاف بین شورا و شهردار را در این قضیه نادیده گرفت.

 

مردم هنوز تعریف درستی از اختلافات بین شورا و شهردار ندارند چرا که مخلفان مدعی تخلف در سیستم شهرداری و عدم کارایی شهردار هستند و از طرفی موافقان فقط حمایت می کنند و البته در کنار این کش و قوس ها کارهایی هم به صورت محسوس در سطح شهرستان در جریان است.

 

این روز ها هم سیل انتقادات در مقابل حمایت ها از شورا و شهرداری به سطح فضای مجازی هم کشیده است که اکثر مردم خواستار رسیدگی به اوضاع نابسامان شهرستان و البته برخی ها هم از انتقاد خسته شده اند چراکه دیگر گوشی برای شنیدن نیست و شاید هم نمی توانند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

 

حال در این اوضاع نابسامان شهرستان سوال این نیست که چرا استیضاح شهردار مطرح شده است و یا اینکه چرا بعد از دو سال و نیم هنوز اختلافات وجود دارد بلکه سوال اینجاست که عملکرد شورا و شهردار در طول این دو سال و نیم قابل قبول بوده است؟