پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه18:31 - 1392/04/29

آیا دعوای این سینماگران واقعاً برای «خانه سینما» است؟