پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه11:34 - 1395/09/15
یادداشت//

شورا و نیازهای یک شهر

اداره شهری مثل هرسین و نگاه به تمام مسائل و مشکلات شهری موجود در آن قاعدتاً نیازمند این است که افرادی توسط مردم به عنوان عضو شورا انتخاب شوند که حتماً دارای سابقه کار اجرایی بوده و انسان های متعهدی باشند.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه//یادداشت// مروری بر وظایف قانونی شوراها نشان می‌دهد که شوراها موظف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط هستند. ‌

 

از این رو شورای شهر می‌تواند با شناخت نیازها و نارسایی‌های مختلف شهر و ملاحظه برنامه شهرداری و موسسات دولتی و موسسات عمومی‌ غیردولتی در خصوص رفع نیازها و نارسایی‌های شهروندان اقدام نماید. بدین‌ترتیب هم در راستای برنامه انتخاباتی خود حرکت کرده‌اند و هم اینکه به وظایف قانونی خود پاسخ گفته‌اند و مهم اینکه به نیازهای شهروندان پاسخ داده‌اند.

 

اداره شهری مثل هرسین و نگاه به تمام مسائل و مشکلات شهری موجود در آن قاعدتاً نیازمند این است که افرادی توسط مردم به عنوان عضو شورا انتخاب شوند که حتماً دارای سابقه کار اجرایی بوده و انسان های متعهدی باشند.و  برای موضوعات شهر هرسین وقت لازم را اختصاص دهند و نیز بتوانند با سیستم شورایی که همان خرد جمعی است، کار کنند ویژگی هایی که در دور قبل محل اعرابی در شورای شهر هرسین نداشت.

 

تخصص در بحث انتخاب اعضا یک اصل است و نمی توان گفت که یک فرد بایستی در تمام جوانب تخصصی را دارا باشد ولی در یک بخش از نیاز های اجتماعی و خدماتی، فرهنگی، اقتصادی،و بالاخره در یکی از این زمینه ها صاحب نظر باشد و بتواند از نظراتش دیگر اعضا را هم بهره مند کند و بتواند تصمیمات بجا و  مفیدی را برای شهر و روستای محل زندگی خود بگیرد.

 

شورای شهر مطلوب شورایی است که محل ارائه همه نقطه نظرات و شنیدن همه نظرات و انتخاب بهترین راهکار و برنامه اجرایی پس از شنیدن همه نظرات باشد.

 

اگر به برنامه ادوار گذشته و این دوره از شواری شهر هرسین بنگریم می یینیم که شورا ها فاقد برنامه برای توسعه پایدار بوده و بیشتر وقت صرف جتگ های داخل شورا  و اینکه کدامیک درشهرداری دارای نفوذ بیشتر هستند ختم شده و به برنامه ریزی و داشتن افق چند ساله توجه  نشده و اختلافات میان گروهی تمام انرژی شورا و حتی دستگاه های دیگر رو گرفته است.

 

هر چند که شاید برخی از اعضا شورا منکر این واقعیت های بیان شده باشند اما عدم توافق در عزل شهردار قبلی و تنش در انتخاب هیئت رئیسه های شورای و همچنین اختلاف نظرهایی در انتخاب شهردار فعلی موید این واقعیت است و البته نظر مردم در عملکرد کلی شورا هم در این بین ملاک بوده است.

 

‌‌ شهر پایدار شهری است که توسعه آن نیازهای کنونی را برطرف کند بدون آنکه توانایی مردم آینده شهرها را برای برطرف کردن نیازهایشان به مخاطره افکند. ‌

 

بنابراین انتظار می‌رود مردم علی رغم زمزمه هایی مبنی بر کاهش اعضای شورای اسلامی شهر هرسین در دور پنجم افرادی را انتخاب کنند که به دور از هر گونه سیاسی کاری و حزب گرایی دارای تخصص و تعهد و دلسوز شهرستان بوده و سابقه اجرایی خوبی در حل مشکلات اجتماعی داشته باشند.