پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه09:41 - 1395/12/07

علل لجبازی کودکان

كودكان لجبازي مي كنند، چون می‌خواهند دیده شوند.

به گزارش دیوانگاه،كودكان لجبازي مي كنند، چون می‌خواهند دیده شوند.وقتی آنها را نمی‌بینید  زورگویی می‌کنید  به پرخاشگری متوسل می‌شوید یا بدون پرسیدن نظر آنها، کار خودتان را می‌کنید، در واقع دارید فرزندتان را به سمت لجبازی بیشتر سوق می‌دهید.

 


کودک نیازمند داشتن استقلال است و گاه برای به دست آوردن این استقلال، لجبازی می‌کند.

 

 

از سوی دیگر، کودکان گاهی به دلیل خشم‌های ابراز نشده، با نافرمانی یا پافشاری روی یک رفتار، سعی در عصبانی کردن شما دارند، این رفتار هم برچسب لجبازی می‌خورد اما عاملی متفاوت باعث شکل‌گیری آن شده است‌

 



اما وقتی شاهد لجبازی کودک هستیم، چه کار کنیم؟!

 



بعضی کودکان در صورت برآورده نشدن خواسته آنها خود را به زمین زده و گریه می کنند، در این مواقع دلسوزی و مهربانی و حس مادرانه را کنار بگذارید و رفتار آنها را نادیده بگیرید تا رفتار غلطش تصحیح شود.با دلسوزی و مهربانی فقط کار اشتباه فرزندتان را تقویت می کنید.

 


اگر فرزندتان در اثر اشتباه خود وسایلش را از دست داد، شما مسئولیت آن را بر عهده نگیرید و سریع وسیله ای دیگر را جایگزین نکنید.



محبوبه ملکی- کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان