پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه09:31 - 1396/06/28
یادداشت//

استمرار پاکسازی های سیاسی در آموزش و پرورش هرسین

سیاسی کاری و استمرار عزل و نصب های بی مورد در سیستم آموزشی هرسین به غیر از ظلم به توسعه فرهنگی و انتقال ارزش ها هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه//یادداشت// سیاسی کاری و استمرار عزل و نصب های بی مورد  در سیستم آموزشی هرسین به غیر از ظلم به توسعه فرهنگی و انتقال ارزش ها هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد.

 

سیاسیونی که تغییر در نظام آموزشی این شهر را رقم زدند بدانند و آگاه باشند ، کیفیت نظام آموزشی  همان گوهر گمشده ای است که باعث می شود دور باطل مشکلات فرهنگی و اجتماعی در این نقطه ازکشور موجب بازتولید شود.

 

هیچ شکی نیست که آموزش و پرورش هرسین همچون تمام آموزش و پرورش های سراسر کشور نیازمند پوست اندازی است اما نه پوست اندازی در بدنه نیروهای خوب و مطلوب با عملکرد قابل قبول بلکه پوست اندازی در ضعف عملکردها و ضعف مدیریت ها باید صورت میگرفت.

 

وقتی که نظام آموزشی «دیکته محور»، دیکتاتورهای درونی افراد را فعال کرده و به کودکان ما می آموزد که منافع فردی خود را ارجح از منافع جمعی و ملی بپندارند و وقتی نظام خلاقیت گریز، اجازه شکل گیری نگاه های انتقادی و متفاوت و جستجوگرانه را به دانش آموزان نمی دهد، معلوم است که تحمل مخالف در سپهر سیاست به سختی انجام می شود و منافع ملی قربانی دسیسه چینی های گروهی و جناحی می شود،همانگونه که چنین وضع فجیعی در سیستم مدیریتی هرسین در حال شکل گرفتن است.

 

وضعیت هیئت امنایی مدیریت این مجموعه هم در نوع خود جالب توجه است و داستان دامنه دار عزل و نصب های غیر ضرور به نظر میرسد تمامی ندارد که در تازه ترین نوع از این عزل و نصب ها مسئول یک قسمت حساس آموزش و پروش با سیاسیکاری برداشه میشود و فردی جایگزین آن میشود که قضاوت شایستگی برای این جایگاه را به خود مردم واگذار میکنیم.

 

شکی نیست که وقتی مدیری در مجموعه ای روی کار می آبد لاجرم مجموعه ای را چیدمان می کند که بتوانند رضایت خاطر او را برآورده کنند اما  بحث ما روی شایسته سالاری است  و اینکه آیا آقای مدیر در تمام این عزل و نصب ها پیش قدم و صاحب نظر بوده است؟

 

انتظار مردم از ارگانی مثل آموزش و پرورش که تقریبأ با همه جامعه به نحوی در ارتباطند  این است که حداقل دوستان و مشاوران پشت صحنه گزینه ای را تزریق کنند که بتواند جوابگوی نیاز و اعتماد هزاران خانواده طرف بحث این قسمت مهم باشد.

 

عزل و نصب های سیاسی، بدون توجه به صلاحیت های لازم و در نتیجه تبدیل آموزش و پرورش به باشگاه سیاسی و حاکمیت جریانات سیاسی بر آموزش و پرورش موجب به نگرانی جدی مردم شهرستان تبدیل شده است.