پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه13:59 - 1396/08/06

تاراج منابع طبیعی هرسین و چشمان نظاره گر مسئولین!!!

تخريب کوهها و مراتع به بهانه معدن نه تنها برای روستائیان و حتی مردم شهر اشتغالزائي یا درآمد زایی ایجاد نکرده ،بلکه باعث مهاجرت آنها و بیکار شدن اکثر روستائیان میشود

به گزارش دیوانگاه//یادداشت// ضرب المثل هردم از این باغ بری میرسد حکایت شهرماست، جديدایکی دیگر از ویژگیهای این شهر زیبا که مورد توجه خاصان و فرصت طلبان قرار گرفته ،لقب ((شهر سنگ )) به این دیار است که فرصتی برای سرمايه داران فراهم آورده که منابع زیبا و بکر و طبیعی این شهر را برای به جیب زدن منافع خود ازبین ببرند،

 

تخريب کوهها و مراتع به بهانه معدن نه تنها برای روستائیان و حتی مردم شهر اشتغالزائي یا درآمد زایی ایجاد نکرده ،بلکه باعث مهاجرت آنها و بیکار شدن اکثر روستائیان میشود ،و اکثر کارگران وکارکنانش از استانها و شهرهای دیگر است،

 

همه ما درجريانيم که اگر به این نحو پیش بریم شهر هرسين با ازبین رفتن کوههای آن سرنوشتی چون شهرهای ازنا واليگودرز پیدا خواهد کرد ،پس مسئولین بزرگوار خواهشا نسبت به آینده این شهر مراقب باشند که این خطر از درون منابع طبیعی شهرمان رو از بین نبرد.