پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه10:05 - 1397/02/02

انتظارات ما و کودکان ما

یکی از مسائل مهم ایجاد مشکلات بین والدین و فرزندان و تشدید تنش های خانوادگی؛ فشار والدین برای درس خواندن کودکان و نوجوانان است ...

به گزارش دیوانگاه، یکی از مسائل مهم ایجاد مشکلات بین والدین و فرزندان و تشدید تنش های خانوادگی؛ فشار والدین برای درس خواندن کودکان و نوجوانان است ...

والدین در اکثر مواقع به دلیل اصرار زیاد برای درس خواندن با لجبازی کودکان رو به رو می شوند .

کودکان به جز درس خواندن نیاز مند تفریح ؛ محیط خانوادگی امن ؛ روابط با همسالان ؛ و... هستند . اگر اینها تامین است حال میتوان به شیوه ای مقتدرانه درخواست کرد که تکالیف درسی نیز انجام شود.

کمال گرایی والدین و مقایسه کردن بچه ها با همسالان و همسایه هایشان آنها را ضعیف تر و تنبل تر می کند ، اقتدار در والدین نه خشونت است و نه سهل گیری زیاد ... عمل متعادل است ...

همیشه و در هر ساعت روز به فرزندان هشدار درس خواندن ندهید ، نمره و عملکرد کم مثل هر کار بد دیگری فرزند را از بخشی از لذتها و اسباب بازیهایش باید محروم کند همین...

 

اصرار و سرزنش های شدید خیلی از مواقع دلیل بدرفتاری ها و کاهش انگیزه درس خواندن در فرزندان است و نتیجه عکس میدهد.‌

 

اقتدار داشته باشید به جنبه های دیگر زندگی کودک برسید و در نهایت در مبحث تحصیل ملایم باشید بگذارید فرزندتان از لحاظ روانی سالم باشد و با اعتماد به نفس  مطمئن باشید اگر درس خوان نباشد انسان موفق و تاجر خوبی خواهد شد بعضی فرزندان حتی هوش و استعداد لازم را ندارند ... پس اصرار بی مورد است ...

وظیفه شما ساختن دکتر و مهندس نیست انسان بسازید خود راهش را پیدا می کند ...

 

دکتر محسن بابایی