پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه14:26 - 1397/07/12

دومین جشنواره مالک اشتر در سطح ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هرسین برگزار شد

با حضور فرمانده سپاه ناحیه ، مسئولین قسمت ها و نفرات برتر قسمت های مختلف بسیج دومین جشنواره مالک اشتر در سطح ناحیه مقاومت بسیج شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دیوانگاه، با حضور فرمانده سپاه ناحیه ، مسئولین قسمت ها و نفرات برتر قسمت های مختلف بسیج دومین جشنواره مالک اشتر در سطح ناحیه مقاومت سپاه هرسین برگزار شد.

 

سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه هرسین در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و عملکرد صورت گرفته توسط قسمت های مختلف در سال گذشته اظهار داشت: بر اساس عملکرد ها و دستورالعمل هایی که طی سال گذشته برای قسمت های مختلف سپاه در نظر گرفته و ارزیابی های استانی نفرات برتر جشنواره عمار انتخاب می شوند.

 

وی افزود: امسال نیز تعداد 28نفر از بین فرماندهان، مدیران و مسئولین حوزه ها، رده های قشری و پایگاه های مقاومت انتخاب شده اند که جا دارد از زحمات این افراد تقدیر و تشکر کنیم همچنانکه اگر موفقیتی هست متعلق به یک نفر یا یک فرد نیست.

 

 فرمانده سپاه ناحیه هرسین تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره مالک اشتر بررسی نقاط ضعف و معایب و تقویت قوت ها و در نهایت آنچه که ما به آن مأمور به ان هستیم.

 

در پایان این مراسم از نفرات برتر تجلیل شد.