پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه09:52 - 1399/08/30
رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسین در گفتگو با دیوانگاه:

هزینه آزاد سی تی اسکن در بیمارستان شهدای هرسین از هزینه دولتی در سایر مناطق کمتر است

رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسین گفت: هزینه آزاد سی تی اسکن در بیمارستان شهدای هرسین از هزینه دولتی در سایر مناطق کمتر است.

دکتر سعید حمزه ای رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسیندر گفتگو با خبرنگار دیوانگاهدر خصوص انتقاد های مردمی از وضعیت پذیرش برخی بیمه ها در بیمارستان شهدای هرسین اظهار داشت:   هنوز در بحث کرونا قراردادی از سوی بیمه سلامت و تامین اجتماعی با بیمارستان منعقد نشده است ولی پیگیر این موضوع هستیم.

 

وی افزود: هزینه آزاد سی تی اسکن دربیمارستان شهدای هرسین از هزینه بیمه در سایر مناطق هم کمتر است  در حالی که هزینه آزاد 90هزار تومان است و با دفترچه نیروهای مسلح این مبلغ 12هزار تومان محاسبه می شود.

 

رئیس شبکه بهداشت و درمان هرسین خاطرنشان کرد:  اگر فردی مدعی است جهت گرفتن سی تی اسکن مبالغ اضافی از وی دریافت شده است میتواند با مراجعه به مدیریت بیمارستان موضوع را پیگیری کند.

 

حمزه ای با بیان اینکه هزینه کلی  تست کرونا در حال حاضر هم 230هزار تومان است اظهار داشت: هزینه هر تست کرونا برای دولت 640هزار تومان است که با احتساب تعرفه 230هزار تومان در اختیار مردم قرار می گیرد .

 

وی افزود:  تستی که قرار شد به صورت رایگان از مردم گرفته شود هنوز در اختیار مراکر بهداشتی در هرسین قرار نگرفته است.