پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه19:59 - 1400/01/04

رهاسازی فضای اینترنت باعث افتخار نیست

رهبر انقلاب: رهاسازی فضای اینترنت باعث افتخار نیست بلکه باید مانند همه دنیا آن را مدیریت کرد

به گزارش دیوانگاه ،رهبر انقلاب: رهاسازی فضای اینترنت باعث افتخار نیست بلکه باید مانند همه دنیا آن را مدیریت کرد