پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه15:01 - 1400/04/06

تخلیه فاضلاب صنعتی شرکت کرب ناز هرسین در رودخانه گاماسیاب

متاسفانه اکثر کارخانجات منطقه در دفع پسماندها و فاضلاب های صنایع خود برنامه ای ندارند و آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست می زنند.

به گزارش دیوانگاه ،متاسفانه اکثر کارخانجات منطقه در دفع پسماندها و فاضلاب های صنایع خود برنامه ای ندارند و آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست می زنند.