پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه14:12 - 1400/04/12

تصاویری از وقوع یک فاجعه زیست محیطی در رودخانه گاماسیاب بخش بیستون

به علت وجود آلودگی زیست محیطی ناشی از فاضلاب صنعتی صنایع منطقه بیستون شاهد تلف شدن حجم بالایی از آبزیان منطقه هستیم

به گزارش دیوانگاه ،به علت وجود آلودگی زیست محیطی ناشی از فاضلاب صنعتی صنایع منطقه بیستون شاهد تلف شدن حجم بالایی از آبزیان منطقه هستیم