پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه20:16 - 1400/09/10

پویش مردمی احیای جنگل های زاگرس در هرسین برگزار شد

همزمان با سراسر کشور و به همت اداره منابع طبیعی و با حضور مسئولین شهرستان و گروه های جهادی بسیج پویش مردمی بذر کاری برای احیای جنگل های زاگرس در هرسین برگزار شد.

به گزارش دیوانگاه ،همزمان با سراسر کشور و به همت اداره  منابع طبیعی و با حضور مسئولین شهرستان و گروه های جهادی بسیج پویش مردمی بذر کاری برای احیای جنگل های زاگرس در هرسین برگزار شد.