پایگاه خبری تحلیلی دیوانگاه21:38 - 1401/03/21

مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین برگزار شد

با حضور مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون بازرگانی سازمان و نماینده فرمانداربرخی از مسئولین ادارات مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش دیوانگاه ،با حضور مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون بازرگانی سازمان و نماینده فرمانداربرخی از مسئولین ادارات مراسم تکریم و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین برگزار شد

 

 

 

در این مراسم از زحمات چندین ساله آقای مهندس یاری پورتقدیر و در ادامه دکتر الیاس پور به عنوان مدیر جدید شهرستان معرفی شد.